ACADEMIA ROMÂNA, Filiala Iasi
 
 
   
Pagina principala
Repere istorice
Departamente:
Istorie literara
Etnografie şi folclor
Lexicologie, lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Biblioteca
Publicaţii
Buletinul Institutului
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Distincţii academice
  E-mail

 

 

Manifestări ştiinţifice patronate de Institut

  • Institutul organizează, lunar (cu excepţia perioadelor de concediu), şedinţe de comunicări ştiinţifice şi prezentări de carte şi de periodice de specialitate (apărute în ţară şi peste hotare).
  • În luna septembrie a fiecărui an, are loc o amplă sesiune ştiinţifică multidisciplinară.
  • În zilele de 17 şi 18 mai 2002, Institutul a organizat Simpozionul internaţional Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, la care au participat specialişti din Anglia, Franţa, Germania, Republica Moldova, Ucraina şi România. Textele comunicărilor au fost tipărite în volumul omonim.
  • În zilele de 23 şi 24 mai 2003, Institutul a organizat Simpozionul internaţional Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, la care au participat specialişti din Anglia, Franţa, Germania, Belgia, Spania, Italia, Republica Moldova, Republica Serbia, Ucraina şi România. Textele comunicărilor au apărut în volumul omonim.
  • În zilele de 1 şi 2 octombrie 2004, Institutul a organizat Simpozionul internaţional Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, la care au participat specialişti din Anglia, Austria, Germania, Italia, Republica Moldova, România, Spania, Ucraina, Ungaria .
  • Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală „A. Philippide” au organizat Simpozionul internaţional Comunicare interculturală şi integrare europeană care a avut loc la Iaşi, în zilele de 11-12 noiembrie 2005.
  • Institutul de Filologie Romană "A. Philippide" şi Asociaţia Culturală "A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional "Identitatea culturală romanească în contextul integrarii europene" care a avut loc la Iaşi, în perioada 22-23 septembrie 2006. Detalii şi Program.
  • Institutul de Filologie Romană "A. Philippide" şi Asociaţia Culturală "A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Români majoritari/români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice care a avut loc la Iaşi, în perioada 19-21 septembrie 2007. Programul poate fi consultat aici.
  • Institutul de Filologie Romană "A. Philippide" şi Asociaţia Culturală "A. Philippide" organizează Simpozionul internaţional Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european care va avea loc la Iaşi, în perioada 25-27 septembrie 2008. Programul poate fi consultat aici. Afişul simpozionului poate fi vizualizat aici.

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principala a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iasi, Romania